به گزارش برنا،اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار برنا گفت: هزار و دویست میلیارد تومان تا کنون در پایاب سد خدافرین هزینه شده است.

اکبری افزود: از این رقم مبلغ هزار و نود میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده و به پیمانکاران و عوامل اجرایی سد تزریق شده است و مابقی نیز جزو مطالبات پیمانکاران است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۴۰۰ الی ۴۵۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل پایاب سد خدافرین نیاز به تامین اعتبار است که در صورت تخصیص این رقم پروژه تکمیل و تا پایان امسال تحویل بهره برداران خواهد شد.

 وی در پاسخ به این  سوال  که چه میزان آب از سدخدافرین سهم شهرستان پارس آباد است، خاطر نشان کرد: آب پشت سد خداآفرین برای ۷۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی طراحی شده است که از این میزان ۶۲ هزار هکتار  سهم اراضی شهرستان پارس‌آباد و ۱۲ هزارهکتار نیز سهم آذربایجان شرقی است که به میزان لازم باید تسهیم و تخصیص یابد.